Privacy Policy

Proteksyon ng personal data

Upang maprotektahan ang iyong personal data, nagpatupad kami ng security measures sa paglalagay, pagtatransfer, at paggamit ng iyong personal data.

Pagsisiwalat ng personal na impormasyon at pagbabahagi nito sa third parties

Ibabahagi lamang ang iyong personal na impormasyon kung kinakailangan.

Ang personal data na aming nakuha sa registration ay maaaring ilipat sa third organizations at mga indibidwal na kasosyo ng kumpanya upang mapabuti ang kalidad ng aming serbisyo. Hindi ito gagamitin sa iba pang dahilan maliban sa mga nakalista sa itaas. Ang email address na iyong ibinahagi ay maaaring gamitin sa pagpapadala ng mga mensahe at notipikasyon tungkol sa iyong aplikasyon, pati na rin ang mga events at pagbabago sa kumpanya, mahahalagang impormasyon, mga bagong produkto at serbisyo, atbp. … Maaari kang mag-unsubscribe mula sa mga ito.

Paggamit ng cookies

Kapag ang user ay bumibisita sa isang website, ang kanilang computer ay gumagamit ng cookie file (sa pahintulot ng user). Kung dati nang bumisita ang user, ang cookie ay mababasa mula sa computer. Isa sa areas ng paggamit ng cookies ay may kinalaman sa katotohanang nakatutulong sila sa pagkolekta ng data tungkol sa pagbisita. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa pagtukoy kung saang impormasyon pinaka-interesado ang mga kustomer. Ang koleksyon ng data ay ginagamitan ng generalized form at hindi kailanman nauugnay sa personal na impormasyon ng mga user.

Ang third parties, kasama ang Google, ay nagdi-display ng advertisements para sa aming kumpanya sa mga website sa internet. Gumagamit ang mga ito ng cookies upang magdisplay ng advertisements base sa nakaraang pagbisita ng users. Maaaring pagbawalan ng user ang Google sa paggamit ng cookies. Para magawa ito, bumisita sa espesyal na google page sa mga sumusunod na address http://www.google.com/privacy/ads/

Mga pagbabago sa privacy statement

Ang privacy statement ay dapat na ma-update nang regular. Babaguhin nito ang nakaraang petsa na nakalagay sa simula ng dokumento. Ang mga pagbabago sa statement na ito ay regular naming ilalagay sa aming websites.

Salamat sa iyong interes sa aming sistema!